VALORS GLUTEN FREE

Tots els productes del nostre Obrador són Gluten Free, és a dir, són aptes per a persones que són Celíaques i/o que tenen intolerància al Gluten.

sobre

Les nostres matèries primeres

Perquè un producte es consideri un producte sense gluten i es pugui certificar com a apte per al consum per part de les persones celíaques no pot contenir més de 20 ppm (20 parts per milió) de gluten. 

És a dir que, aquest, ha d'estar per sota de 20 partícules per milió de gluten. Per sobre d'aquesta xifra, un producte, es considera no apte per a consum celíac.


 

Sarraí d'arròs

Llavors

Mantega sense lactosa

Midó de blat